Phenomena ry on Helsingin yliopistossa luokanopettajaksi kasvatuspsykologia suuntautumisvaihtoehtonaan opiskelevien ainejärjestö. Tällä sivustolla pääset tutustumaan lähemmin kasvatuspsykologian opiskeluun.

Kasvatuspsykologia haastaa aiemmat käsityksesi oppimisesta ja
koulumaailmasta. Opiskelijat tutkivat ja kehittävät opettajuuttaan yhdessä
pitäen silmällä tulevaisuuden näkymiä: koulumaailmaa tarkastellaan
kokonaisvaltaisesti oppilaan näkökulmasta sekä perehdytään oppiainerajat
ylittävään opetukseen.