Hakeminen

  1. Kasvatuspsykologialle haluava hakee ensin luokanopettajaopintoihin (3+2v) Helsingin yliopistoon kevään toisessa yhteishaussa. Hakuun on olemassa kaksi väylää: todistusvalinta + soveltuvuuskoe tai VAKAVA-koe + soveltuvuuskoe.
  2. Opiskelijaksi hyväksymisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen uusi opiskelija saa sähköpostin, jonka kautta voi erillisellä lomakkeella hakea opiskelemaan kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehtoon.
  3. Kasvatuspsykologian opiskelijoiksi valitaan 20 parhaat pisteet soveltuvuuskokeissa saanutta hakijaa. Vaikka ei pääsisi kasvatuspsykologialle, pääsee silti opiskelemaan luokanopettajaksi Helsingin yliopistoon. Valinnat ilmoitetaan hyvissä ajoin kesällä ennen opintojen alkua. Kaikkien luokanopettajaopiskelijoiden on mahdollista hakea myös erityisopettajan sivuaineopintoihin myöhemmin opintojen aikana.