Phenomenan hallitus 2024

Puheenjohtaja: Emmy-Lotta Kyllönen / emmy-lotta.kyllonen@phenomena.fi

Varapuheenjohtaja: Venla Niskala / venla.niskala@phenomena.fi

Sihteeri: Eevi Mielonen
Talousvastaava ja GDPR- & jäsenrekisterivastaava: Elina Järvinen

Edunvalvontavastaava ja –tiimi: Stella Aittomäki (vast.), Elina Eskola, Anna Jyrämä, Venla Niskala
Yhdenvertaisuusvastaava: Venla Niskala
Viestintävastaava ja -tiimi: Elina Eskola (vast.), Stella Aittomäki, Elina Järvinen, Suvi Kärkinen, Eevi Mielonen
Tapahtumavastaavat ja –tiimi ja hyvinvointivastaavat: Emmy-Lotta Kyllönen & Elina Järvinen (vast.), Stella Aittomäki, Elina Eskola, Lotta Ilonen, Anna Jyrämä
Ympäristövastaava ja -tiimi: Anna Jyrämä (vast.), Miika Tulkki, Heidi Krug
SOOL- ja Condus-vastaava: Elina Eskola
Tilavastaava: Emmy-Lotta Kyllönen
Alumni- ja työelämävastaava: Elina Eskola
Fuksi- ja tuutorvastaava: Heidi Krug
Kansainvälisyysvastaava: Anna Jyrämä

Näkyvyysvastaava: Elina Eskola

HUMLO-vastaava: Emmy-Lotta Kyllönen

Yhteyden meihin saat laittamalla sähköpostia etunimi.sukunimi@phenomena.fi