Tutkimus

Wired Minds

 wm-logo

Wired Minds- on koulutuksesta ja psykologiasta kiinnostuneiden tutkijoiden “hubi”, eli tietynlainen yhteisö, jonka tarkoituksena on tutkia miten digitaalinen aika vaikuttaa kehitykseen, oppimiseen ja mieleen. Hubi toimii kanavana mistä voi seurata tutkimusraportteja erinäisistä Helsingin Yliopiston tutkimusprojekteista.

http://wiredminds.fi

Koulu Kaikkialla -hanke

kaikkialla_RGB_pieni_400x400

Koulu Kaikkialla on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke, joka toteutetaan vuosina 2011–2015 Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa, Opetuksen ja oppimisen tutkimusyksikössä.

Koulu Kaikkialla -tutkimus- ja kehittämishankkeessa rakennetaan oppimisympäristöjen kehittäjistä koostuva hyvien käytäntöjen verkosto, sekä luodaan palvelukokonaisuus, joka koostuu verkoston toimijoille suunnatusta vuorovaikutteisesta ja käyttäjälähtöisestä verkkopalvelusta (kaikkialla.fi) sekä koulutus- ja asiantuntijapalveluista. Kohderyhmänä ovat opettajat ja oppimisympäristöjen kehittäjät yleissivistävän koulutuksen ja kulttuuritoimijoiden aloilta.

Hankkeen tutkimusta esittelevä englanninkielinen verkkosivu: omnischool.fi

http://www.kaikkialla.fi

 

Tuhat- tutkimustietokanta

 tuhat

Tuhat-tutkimustietokanta on portaali, jonka kautta voit tarkastella Helsingin Yliopiston sisällä toimivien tiedekuntien tutkimusprojekteja ja tieteellisiä julkaisuja. ‘

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/

Mind the Gap -hanke

Mind the Gap (2013-2017) on osa Suomen Akatemian Mind-ohjelmaa (http://www.aka.fi/mieli), jonka tarkoituksena on monitieteellisestä näkökulmasta eritellä meidän aikaamme liittyviä ihmismielen kehityksen haasteita. Tutkimuksessa selvitetään millaisia kuiluja ja epäjatkuvuuksia vallitsee diginatiivien henkilökohtaisten ja yhteisöllisten käytäntöjen sekä koulun käytäntöjen välillä. Tutkimuskohteena ovat 12-, 16- ja 20-vuotiaat nuoret, joille uusi teknologia, maailmanlaajuiset tietoverkot sekä sosiaaliset verkostot ovat olleet jo varhaisesta vaiheesta lähtien osa jokapäiväistä elämää.

https://blogs.helsinki.fi/mindthegap/

 

nelio-logo-musta

”Digiconsumer -hanke (2019->) on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä. Toimet digitaalisten ja taloustaitojen edistämiseen edellyttävät kokonaisvaltaista ymmärrystä nuorten kulutuskulttuureista ja talouskäyttäytymisestä sekä sitä ohjaavista tekijöistä digitaalisissa ympäristöissä. Tutkimuksen tavoitteena on käytännön ratkaisujen löytäminen nuorten taloustaitojen, digitaitojen ja vastuullisen kuluttamisen edistämiseen.”

Digiconsumers -hanke