Mitä on kasvatuspsykologia?

Millaista on opiskella kasvatuspsykologiaa suuntautumisvaihtoehtona? Miten kasvatuspsykologian opiskelu eroaa kasvatustieteen opiskelusta? Tuleeko minusta silti luokanopettaja, vaikka opiskelisin kasvatuspsykologiaa?

Nämä kysymykset pyörivät monen päässä, kun he saavat sähköpostiinsa viestin, jossa kysytään, haluaako luokanopettajaopintoihin hyväksytty opiskelija hakea kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehtoa.

Kaikki kasvatuspsykologiaa opiskelevat saavat saman luokanopettajan pätevyyden kuin kasvatustieteitä opiskelevat. Kasvatuspsykologian opiskelijat käyvät kaikki samat monialaiset opinnot (kuvataide, äidinkieli, biologia yms.) ja lähes kaikki samat perus- ja aineopinnot kuin kasvatustieteiden opiskelijat. Kasvatuspsykologian näkökulma kuitenkin eroaa kasvatustieteestä.

Kasvatuspsykologian opiskelijana perehdyt sekä kasvatustieteeseen että psykologiaan ja kehityt aktiiviseksi toimijaksi yhteiskunnassa. Helsingin yliopistossa kasvatuspsykologiassa korostetaan oppilaan omaa aktiivista toimintaa, opettajan ja oppilaan välistä dialogisuutta, ryhmävuorovaikutustaitoja sekä aiheen laajempaa ymmärtämistä.

Suuntautumisvaihtoehtona kasvatuspsykologia on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä osaksi elävää tiivistä yhteisöä, jossa kasvat oppimisen, vuorovaikutuksen ja koulutodellisuuden toimintaa kehittäväksi asiantuntijaksi. Pääset kehittämään uusia opetusmenetelmiä ja hyödyntämään uusia oppimisvälineitä sekä osaksi aidosti aktiivista tutkimusyhteisöä. Kasvatuspsykologialla saat välineitä opettajaksi kasvuun ja kehittymiseen.

Mukaansa tempaisevat opintomme perustuvat yhteisölliseen
toimintakulttuuriin, jossa opiskelijat sitoutuvat yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja
aikatauluihin. Opinnoissamme korostuvat itseohjautuvuus ja prosessinomaisuus, jotka näkyvät mm. opiskelijoiden vapaudessa kehittää ryhmälle omia käytäntöjä ja etenemistapoja. Oppimisprosesseissa opiskelijoilla on kuitenkin tukena ihanat ja osaavat kasvatuspsykologian lehtorimme.

Jokainen vuosikurssi kuuluu omaan nimikkoryhmäänsä, mikä helpottaa etenemistä opintopolulla. Opetus koostuu ryhmä- ja luento-opetuksesta. Opiskelijana olet myös osana kasvatuspsykologian tiivistä yhteisöä, johon kuuluvat niin opiskelijat, jatko-opiskelijat kuin henkilökuntakin.

Tiivis ja pieni opiskelijayhteisö mahdollistaa läheisen tutustumisen myös jatko-opiskelijoihin, lehtoreihin ja professoriimme. Phenomena ry ja kasvatuspsykologian henkilökunta järjestävät vuodessa neljä yhteisöiltaa, jonne kerääntyvät opintosuuntamme opiskelijat, jatko-opiskelijat, alumnit sekä lehtorit yhdessä viettämään iltaa. Yhteisöillassa on mahdollisuus tutustua rennommissa merkeissä niin muiden vuosikurssien opiskelijoihin kuin opettajiinkin.

Tervetuloa osaksi tiedeyhteisöämme! ❤️

Kasvatuspsykologian vuosikurssit listattuna

1997/1998 Kehi-ryhmä

1999 Uudis

2001 Versot

2002 Helmet

2003 Kaivot

2004 Tähti

2005 Liekit

2006 Himmeli

2007 Duplot

2008 Pilke

2009 Oivaus

2010 Saraste

2011 Noste

2012 Kelluke

2013 Kipinä

2014 Virtaus

2015 Luotsi

2016 Lähde

2017 Keidas

2018 Kajaste

2019 Mosaiikki

2020 Välke

2021 Hulina

2022 Säpinä

2023 Kultaköynnös