Phenomena ry

Phenomena ry on Helsingin yliopistossa kasvatuspsykologiaa suuntautumisvaihtoehtonaan opiskelevien luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö.