Ilmiöopinnot

Tärkeä osa kasvatuspsykologian pääaineopintoja ovat ilmiöopinnot, jossa koko vuosikurssi sunnittelee ja toteuttaa yhdessä oppiainerajat ylittävän, kokonaisvaltaisen, ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvan opetuskokonaisuuden. Ilmiökurssit ovat aina toteuttajiensa näköisiä ja pyrkivätkin siihen, että opiskelijat toimisivat oman oppinsa rakentajina, havainnoijina ja tutkijoina, ja pystyisivät täten paremmin hyödyntämään näitä taitoja myöhemmin työelämässä.

Kasvatuspsykologian eri vuosikurssiryhmät ovat pitäneet ilmiöopintojen aikana erilaisia blogeja, joihin projektin prosessia on taltioitu. Tässä niistä muutamia:

Noste-ryhmän blogit: http://blogs.helsinki.fi/nostenoste/  ja http://nostenoste.blogspot.fi   

Oivaus-ryhmän wikialusta: http://oivaus.wikispaces.com/

Saraste-ryhmän wikialusta: https://vedenarmoilla.wikispaces.com/Etusivu

Kelluke-ryhmän ilmiöblogi: http://kellukeblogi.blogspot.fi/

Virtaus-ryhmän ilmiöblogi: http://virtaus-ilmio2016.blogspot.fi/

Lähde-ryhmän ilmiöverkkolehti: https://ilmionlahteilla.wordpress.com